iRegister.AL

Visit store website
About Store

iRegisterAL është regjistrar i akredituar nga AKEP për domain .AL dhe nën domain .com.al, .net.al, .org.al, .edu.al që nga 23/08/2013. iRegister është pjesë e kompanisë Keminet shpk e cila është themeluar në vitin 2007. Zotërimi i infrastrukturës së hostimit dhe eksperienca shumë vjeçare në biznesin e internetit dhe hostimit na mundëson të shkëlqejmë në mbështetjen ndaj klientit.

Shërbimet

Currently there is no coupons and deals for this store.